Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Please login to open the courses

Login Sign up

Αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση

3 Μαθήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση

0% completed

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση

0% completed

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - αυτοκατευθυνόμενη ηλεκτρονική μάθηση

0% completed

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης

4 Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

0% completed

Ενότητα 1 -Παραστατικές τέχνες ως βιώσιμο μαθησιακό περιβάλλον

0% completed

Ενότητα 2 - Χρήση μαθησιακών πηγών βασισμένων στην έρευνα για τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων

0% completed

Ενότητα 3 - Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των εκπαιδευτικών λόγω της αύξησης της δημοτικότητας της διαδικτυακής μάθησης

0% completed