Τελικό Συνέδριο

Τελικό Συνέδριο

Μια δημόσια εκδήλωση αναμένεται να διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινοτικής εκπαίδευσης, καθώς και για οργανισμούς υποστήριξης μεταναστών σε επίπεδο διαχείρισης και πρακτικής. 

Στην εκδήλωση θα έρθετε σε επαφή με το εκπαιδευτικό μοντέλο που προτείνει το Artistic Licence και η πλήρης σειρά πηγών απόκτησης βασικών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου θα παρουσιαστεί.

Ελάτε μαζί μας στο τελικό συνέδριο τον Αύγουστο 2020!