Οι εταίροι του έργου

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου

Future In Perspective

In the knowledge-intensive economy the most remarkable thing about the pace of change is the pace of change. The notion of a job-for-life or a skill-for-life, on which many careers were based in the not too distant past, is no longer pertinent. In today's world the concepts of flexibility and adaptability are crucial to career development and advancement and the continuous updating of skills is a pre-requisite for continued engagement in society and economy. Welcome to the world of Future In Perspective Limited where change, challenge and opportunity go hand in hand.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Website address
http://www.fipl.eu

διεύθυνση e-mail
philip@fipl.eu