Οι εταίροι του έργου

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου

Hub Nicosia

Το Hub Nicosia είναι ένας εκπαιδευτικός ΜΚΟ, ένας χώρος συλλογικής εργασίας και μια κοινότητα ατόμων και οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους.
 
Το Hub Nicosia στοχεύει να κινητοποιήσει τη νεολαία για να ασχοληθεί πλήρως με την κοινωνική και οικονομική ζωή. Προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως:
• Οριζόντες δεξιότητες για ενδυνάμωση, δημοκρατική συμμετοχή και ενεργό συμμετοχή των πολιτών
• Δεξιότητες απασχόλησης για την ομαλή μετάβαση των νέων στην απασχόληση
• Επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε οι νέοι να μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις

Επιπλέον, το Hub της Λευκωσίας έχει ως στόχο:
• Να αναπτύξει νέες δεξιότητες για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα
• Να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση μέσω των τεχνών
• Να εξοπλίσει τη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς με εργαλεία και ικανότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα παγκόσμια ζητήματα και την ανάπτυξη ικανοτήτων γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Website address
https://www.hubnicosia.org/