VÍTEJTE!

Projekt ARTISTIC-LICENCE je financován z programu Erasmus+.

Na těchto stránkách naleznete informace o aktivitách projektu,  o vyvinutých produktech, a také výukový portál projektu. 

Co je  ARTISTIC-LICENCE?

ARTISTIC LICENCE je projekt jehož cílem využít jedinečnou kombinaci třech uměleckých disciplín k rozvoji vzdělávacích nástrojů, které podporují získání klíčových kompetencí u znevýhodněných dospělých, včetně migrujících komunit v Evropě. K dosažení těchto cílů je zapotřebí také dalšího vzdělávání pedagogů, aby tito mohli využít plný potenciál těchto alternativních metodických přístupů. Proto bude v rámci projektu připraven také vzdělávací program pro lektory a učitele dospělých.