O3 - Online Vzdělávací portál

Online Vzdělávací portál

Online vzdělávací portál podporuje práci pedagogů dospělých a zajišťuje, aby marginalizovaní dospělí měli přístup ke všem studijním prostředkům fungujícím na pevných a mobilních zařízení. 

Vzdělávací portál obsahuje sekci pro pedagogy i pro migranty. 

Podívejte se na vzdělávací portál pro pedagogy  PRO PEDAGOGY

Podívejte se na vzdělávací portál pro migranty    PRO MIGRANTY