O4 - Toimintatapasuositukset

Ajatuksia herättävä toimintatapasuositusdokumentti

Tässä doumentissa arvioidaan käytetyn menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia sekä kussakin paikallisessa ympäristössä kehitettyjen työkalujen ja resurssien tarkoituksenmukaisuutta. Tässä dokumentissa arvioidaan myös hankkeen tuotoksen valtavirtaistamismahdollisuuksia.

Dokumentti on saatavilla syyskuussa 2020