O4 - Toimintatapasuositukset

Ajatuksia herättävä toimintatapasuositusdokumentti

Tässä doumentissa arvioidaan käytetyn menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia sekä kussakin paikallisessa ympäristössä kehitettyjen työkalujen ja resurssien tarkoituksenmukaisuutta. Tässä dokumentissa arvioidaan myös hankkeen tuotoksen valtavirtaistamismahdollisuuksia.

IO4 - Artistic Licence Policy Paper

Lataa

Katsele verkossa