WITAJ!

ARTISTIC-LICENCE to projekt finansowany w ramach Europejskiego Programu Erasmus +. 

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat organizowanych w ramach naszego projektu wydarzeń, tworzonych zasobów edukacyjnych, a także zaprojektowanego specjalnie na potrzeby ARTISTIC-LICENCE środowiska do nauki online. 

Czym jest  ARTISTIC-LICENCE?

Głównym celem projektu ARTISTIC-LICENCE jest wykorzystanie unikalnej mieszanki elementów różnych sztuk scenicznych do opracowania zasobów szkoleniowych wspierających nabywanie kluczowych kompetencji przez członków powiększajacych sie społeczności marginalizowanych dorosłych i migrantów w Europie.  Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu wychodzą naprzeciw potrzebom szkoleniowym nauczycieli kształcenia zawodowego, umożliwiając im pełne wykorzystanie potencjału tworzonych alternatywnych strategii metodologicznych.