O4 - Dokument Programowy

Dokument programowy oparty na wnioskach z projektu.

Dokument ten podda ocenie mocne i słabe strony zastosowanej metodologii oraz istotę opracowanych narzędzi i zasobów. Dokument programowy oceni potencjał wykorzystania rezultatów projektu.

IO4 - Artistic Licence Policy Paper

Pobierz

Przeglądaj online