καλωσορισατε!

Το ARTISTIC-LICENCE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ 

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το έργο, τις πηγές που θα αναπτυχθούν και ένα ειδικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Τι είναι το ARTISTIC-LICENCE;

Βασικός στόχος του έργου είναι η χρήση ενός μοναδικού συνδυασμού διαφορετικών επιστημονικών κλάδων των παραστατικών τεχνών, για την ανάπτυξη εξειδικευμένων πηγών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες υποστηρίζουν την απόκτηση βασικών ικανοτήτων μεταξύ των ολοένα και αυξανόμενων κοινοτήτων μη προνομιούχων ενηλίκων και μεταναστών στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, οι εταίροι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτών κι εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αυτών των εναλλακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.