Τοπικά Φεστιβάλ Μάθησης

Γνωρίστε μας στα Τοπικά Φεστιβάλ Μάθησης τον Απρίλιο 2020

Ένα τοπικό φεστιβάλ μάθησης θα διεξαχθεί σε κάθε χώρα εταίρο για να παρουσιάσει τις νέες πηγές απόκτησης βασικών δεξιοτήτων σε ενήλικες μετανάστες.

Τα Τοπικά Φεστιβάλ Μάθησης υπολογίζεται ότι θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2020.