O4 - Policy Paper

Doporučení pro tvůrce politik.

Závěrečný krátký dokument shrne zkušenosti získané v průběhu realizace projektu. Bude obsahovat doporučení pro odborníky i politiky v oblasti podpory migrantů a využívání uměleckých disciplín v jejich výuce. Tento dokument posoudí mainstreamingový potenciál výstupů projektu.

Artistic-Licence-Policy-Paper-CS

Download

View online