O2 - Program Szkoleniowy

Program koncentruje się na rozwijaniu umiejętności pedagogicznych niezbędnych do pracy z wykorzystaniem nietradycyjnych metod uczenia opartych na elementach różnych dyscyplin artystycznych.

Dzięki koncentracji na rozwijaniu umiejętności pedagogicznych niezbędnych do pracy z alternatywnymi metodami nauczania, wykorzystującymi różne dyscypliny artystyczne, program szkoleniowy zapewni nauczycielom pracującym z osobami dorosłymi i migrantami odpowiednie przeszkolenie. W ten sposób będą oni potrafili korzystać z elementów różnych dyscyplin artystycznych podczas nauczania kluczowych  umiejętności oraz będą w stanie rozwijać opracowane metody w przyszłości.

In-service training handbook - INTRODUCTION

Pobierz

Przeglądaj online

In-service training handbook - MODULE 1

Pobierz

Przeglądaj online

In-service training handbook - MODULE 2

Pobierz

Przeglądaj online

In-service training handbook - MODULE 3

Pobierz

Przeglądaj online